Aktuelt

Forside » Aktuelt

Assistance og rådgivning til Femern A/S

I forbindelse med anlægget af Femern Bælt-forbindelsen skal der indkøbes nyt it-system til at håndtere og udveksle de involverede byggepartneres CAD- og BIM-data. Som et af de største infrastrukturprojekter i Europa vil der være blive en stor mængde af CAD-tegninger ... Læs mere

Deltagelse i nyt nordisk forskningsprojekt BISI

K-Jacobsen deltager i det nordiske forskningsprojekt BISI (”Building Information Standards for Innovation in Public Procurement of Building”) i perioden 2014-2016. Projektet har et samlet budget på 4,5 mio. dk. og støttes bl.a. af organisationen Nordic Innovation. Det skal undersøge, hvilken ... Læs mere

Konstruktøren nr. 6 – 2014

På Konstruktørforeningens årsmøde i oktober 2014 var temaet IKT. Her holdte K-Jacobsen bl.a. et indlæg om nye roller og jobfunktioner som følge af IKT-bekendtgørelsen. Indlæggene er blevet opsumeret i denne artikel i foreningens blad Konstruktøren. Læs artiklen "At være eller ikke at ... Læs mere

Artikler om CCS

Her er 2 artikler på engelsk, som drøfter, hvorvidt brugen af standarder for bygningsinformationer kan medvirke til innovation og effektivitet i byggerier. Artiklerne er baseret på en case - erfaringer med brug af CCS på byggeriet DNV-Gødstrup. 1. Information Standards ... Læs mere

Efteruddannelse – Konstruktørforeningen

På Konstruktørforeningens årsdag den 25. oktober 2014 holdte K-Jacobsen et indlæg om efteruddannelsesmuligheder inden for IKT for konstruktører. Det handlede bl.a. om forskellen mellem at efteruddanne sig til at arbejde med BIM eller IKT. Se oplægget her (pdf-fil på 5mb). Læs mere

Rådgivning til UC Syd og IBA Kolding

Sammen med D-K2 og andre partnere har K-Jacobsen vundet udbuddet om bygherrerådgivning i forbindelse med nybyggeri af uddannelsesinstitutioner i Kolding og Aabenraa for University College Syddanmark (UC Syd) og International Business Academy (IBA) Kolding. Fra K-Jacobsens side skal vi bistå ... Læs mere

cuneco-rapport om CCS

K-Jacobsen har været projektleder og skribent for cuneco på deres rapport om afprøvning af CCS-standarder ved DNV-Gødstrup. Rapporten udkom den 18. september 2014. Du kan downloade rapporten her (pdf-fil 2mb). Læs mere

Rapporter om CCS-afprøvning er udgivet

Så har cuneco udgivet en rapport om deres store afprøvning af CCS (cuneco classifikation standards) på det nye sygehusbyggeriet DNV-Gødstrup. En rapport K-Jacobsen A/S har været projektleder for. Yderligere en rapport beskriver en værdianalyse, som stiller skarpt på værdien ved ... Læs mere

Indlæg bips-konference ’14

K-Jacobsen deltog sammen med Helle Ravn fra UCL på bips' årskonference 2014 med indlæg om "Klare krav til driftsdata allerede i udbuddet". Dette indlæg tog udgangspunkt i erfaringerne fra UCL, hvor K-Jacobsen er ved at implementere en FM-strategi og nyt ... Læs mere

Indlæg om IKT hos FRI

På FRI's gå-hjem-møde for medlemmerne den 21. maj 2014 holdte K-Jacobsen et oplæg om IKT-lederuddannelsen og indholdet i den nye IKT-bekendtgørelse. Det er K-Jacobsen og Byggeweb, som står bag denne nye uddannelse inden for byggeriet. Du kan downloade oplægget her: FRI ... Læs mere
Side 3 af 41234