Aktuelt

Forside » Aktuelt

Fælles digital FM for landets professionshøjskoler

K-Jacobsen har hjulpet landets 7 professionshøjskoler (University Colleges) med at igangsætte en fælles udvikling af digital bygningsdrift (Facility Management). Første etape er overstået. Her har man udarbejdet en fælles digital FM-strategi og gennemført et EU-udbud for en fælles it-platform, der ... Læs mere

Topkarakter til DTU-speciale om bygningers totaløkonomi

Nyuddannet og nu cand.polyt. Nis Andersen fra DTU-byg har skrevet et speciale om brug af BIM i beregning af bygningers totaløkonomi. I specialet indgår en analyse af totaløkonomien på to konkrete igangværende byggeprojekter. K-Jacobsen har været medvejleder, og det har ... Læs mere

Foredrag om det digital byggeri for Datea

Som et udspring af vores IKT-lederuddannelse har Datea bestilt et foredrag hos K-Jacobsen, hvor emnet skal være det digitale byggeri. Foredraget er for alle medarbejdere og skal give en overordnet introduktion til de udfordringer, som IKT og generelt det digital ... Læs mere

Indlæg på netværksmøde i BIM cph

Den 8. april 2015 var K-Jacobsen inviteret med som oplægsholder på netværksmødet i BIM cph. Temaet for mødet var IKT-ledelse i perspektiv, hvor Kim Jacobsen holdte et indlæg om IKT-lederens dilemmaer mellem forretning, ledelse og teknik. Netværket BIM cph opstartede sidst ... Læs mere

Forelæsning på Chalmers Universitetet

Midt februar tager Kim Jacobsen et smut over Øresund for at holde forelæsning om it-governance på institut for bygge- og miljøteknik på Chalmers University for Technology i Göteborg. Invitationen skete på anledning af professor Christian Kock, som K-Jacobsen også samarbejder ... Læs mere

Assistance og rådgivning til Femern A/S

I forbindelse med anlægget af Femern Bælt-forbindelsen skal der indkøbes nyt it-system til at håndtere og udveksle de involverede byggepartneres CAD- og BIM-data. Som et af de største infrastrukturprojekter i Europa vil der være blive en stor mængde af CAD-tegninger ... Læs mere

Deltagelse i nyt nordisk forskningsprojekt BISI

K-Jacobsen deltager i det nordiske forskningsprojekt BISI (”Building Information Standards for Innovation in Public Procurement of Building”) i perioden 2014-2016. Projektet har et samlet budget på 4,5 mio. dk. og støttes bl.a. af organisationen Nordic Innovation. Det skal undersøge, hvilken ... Læs mere

Konstruktøren nr. 6 – 2014

På Konstruktørforeningens årsmøde i oktober 2014 var temaet IKT. Her holdte K-Jacobsen bl.a. et indlæg om nye roller og jobfunktioner som følge af IKT-bekendtgørelsen. Indlæggene er blevet opsumeret i denne artikel i foreningens blad Konstruktøren. Læs artiklen "At være eller ikke at ... Læs mere

Artikler om CCS

Her er 2 artikler på engelsk, som drøfter, hvorvidt brugen af standarder for bygningsinformationer kan medvirke til innovation og effektivitet i byggerier. Artiklerne er baseret på en case - erfaringer med brug af CCS på byggeriet DNV-Gødstrup. 1. Information Standards ... Læs mere

Efteruddannelse – Konstruktørforeningen

På Konstruktørforeningens årsdag den 25. oktober 2014 holdte K-Jacobsen et indlæg om efteruddannelsesmuligheder inden for IKT for konstruktører. Det handlede bl.a. om forskellen mellem at efteruddanne sig til at arbejde med BIM eller IKT. Se oplægget her (pdf-fil på 5mb). Læs mere
Side 3 af 512345