EU-udbud for CAD/BIM-udvekslingsplatform for Femern A/S

Forside » Referencer » EU-udbud for CAD/BIM-udvekslingsplatform for Femern A/S

Projektet

Femern A/S har den udfordring at skulle modtage og styre en utrolig stor mængde CAD- og BIM-filer i forbindelse med op-førelsen af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Derfor ønskede ledelsen at indkøbe en udvekslingsplatform til CAD/BIM-filer. Den skal understøtte en effektiv arbejdsgang og kvalitetssikring af den CAD/BIM-dokumentation, der udveksles de næste mange år mellem Femern og de konsortier, der skal opføre anlægget.

Ydelser

Visualiseringsbillede af Femern-forbindelsen

Visualisering af et tværsnit af Femern-forbindelsen

Vi har rådgivet Femern om, hvordan man indføre og implementere en udvekslingsplatform for CAD/BIM. I afholdte workshop med medarbejdere har vi assisteret ledelsen med at identificere behov og krav til udvekslingsplatformsplatformen. Til gennemførelsen af EU-udbuddet har vi udarbejdet kravspecifikation, kontrakt-grundlag samt vurderingskriterier for indkomne tilbud. Endelige har vi bidraget med vurdering af de indkomne tilbud samt rådgivet om implementeringen af systemet.

Kundeværdi

  • Femerns fik specificeret og klarlagt deres behov og krav til udveksling af CAD/BIM mellem Femern og deres leverandører.
  • Afklaring af udbudsstrategi og stram planlægning og gennemførelse af udbudsprocessen.
  • Sikring af en CAD/BIM udvekslingsplatform, der er værdiskabende for alle parter.

 

Tilbage til oversigten over referencer