EU-udbud for Femern Bælt

Forside » Referencer » EU-udbud for Femern Bælt

Gennemførelse af udbud for it-system til dokumenthåndtering

Projektet

Selskabet bag Femern A/S har den udfordring at skulle håndtere og styre en stor mængde dokumenter i forbindelse med opførelsen af en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Derfor ønskede ledelsen at implementere et EDH-system (elektronisk dokumenthåndteringssystem), som skal understøtte en effektiv arbejdsgang med håndteringen af dokumenter – for interne medarbejdere såvel som eksterne samarbejdspartnere.

Ydelse

Vi har rådgivet Femern A/S om indførelse og implementering af et EDH-system. Gennem afholdte workshop med medarbejdere i Femern A/S har vi assisteret ledelsen med at identificere behov og krav til deres kommende EDH-system. Ved gennemførelsen af EU-udbuddet har vi udarbejdet kravspecifikation, kontraktgrundlag samt vurderingskriterier for indkomne tilbud. Endelige har vi bidraget med vurdering af de indkomne tilbud samt rådgivet i forbindelse med implementeringen af systemet.

Visualisering Femern Bælt

Grafik: Femernt Bælt A/S

Kundeværdi

  • Specificeret Femern A/S’ særlige behov og krav til håndtering af dokumenter.
  • Udarbejdelse af en kravspecifikation baseret internationale standarder.

 

Tilbage til oversigten over referencer