Archive for november, 2014

Forside » november 2014

Konstruktøren nr. 6 – 2014

På Konstruktørforeningens årsmøde i oktober 2014 var temaet IKT. Her holdte K-Jacobsen bl.a. et indlæg om nye roller og jobfunktioner som følge af IKT-bekendtgørelsen. Indlæggene er blevet opsumeret i denne artikel i foreningens blad Konstruktøren. Læs artiklen "At være eller ikke at ... Læs mere

Artikler om CCS

Her er 2 artikler på engelsk, som drøfter, hvorvidt brugen af standarder for bygningsinformationer kan medvirke til innovation og effektivitet i byggerier. Artiklerne er baseret på en case - erfaringer med brug af CCS på byggeriet DNV-Gødstrup. 1. Information Standards ... Læs mere