Uddannelse

Hvad vi tilbyder

Vi tilbyder at udvikle og afvikle heldagskurser, interne firmaworkshop såvel som foredrag. Det gør vi inden for vores fagområde, som overordnet er det digitale byggeri.

Firmatilrettede kurser og foredrag

Hvis du har behov for et bestemt kursus, ønsker at holde en interne workshop eller brug for en foredragsholder inden for det digitale byggeri, så kontakter du os bare. Det kan være om kravene i IKT-bekendtgørelsen eller brug af cunecos klassifikationsstandarder (CCS) eller hvordan I kommer i gang med at digital facility management. Sammen vil vi finde en løsning, der dækker jeres behov.

Åbne kurser

Derudover afholder vi også åbne kurser sammen med forskellige samarbejdspartnere. Et af vores kendte og anerkendte kurser er IKT-lederuddannelsen.

Uden viden – ingen indsigt

I K-Jacobsen vil vi gerne aktivere vi vores viden gennem undervisning, workshops og foredrag rettet mod kommuner, virksomheder, direktioner såvel som medarbejdergrupper.

Vi arbejder målrettet på at udvikle nyeste viden og ekspertise inden for vores faglige områder. Det gør vi både gennem konkrete kundeprojekter og specifikke forsknings- og udviklingsprojekter.

Åbne kurser

IKT-lederuddannelsen