Ydelser

Vores ydelser til offentlige som private kunder

K-Jacobsen er et rådgivningsfirma. Vi tilbyder offentlige og private virksomheder rådgivning om, hvordan man skaber forretning og produktivtet gennem digitalisering. Det er hvad enten, vi taler om digitalt udbud, IKT-aftaler, strategi for digitaliseringen af drift og vedligehold osv.

 

Vores løsninger tager afsæt i kundens aktuelle situation samt de forretningsmæssige som teknologiske krav og behov.

Vores fokus er rettet sig mod:

  • Værdi og forretning
  • Ledelse og udvikling
  • Viden og indsigt

Faglig ekspertise inden for 3 områder

Vi har flere forskellige ydelser inden for rådgiving om det digitale byggeri og digital Facility Management, hvor udgangspunktet altid er i at skabe forretningsværdi.

Endvidere tilbyder vi uddannelse af ledere og medarbejdere så de opnår god viden og indsigt til brug i de daglige opgaver bl.a. inden for IKT, digital FM eller strategisk it-ledelse.

Vi deltager også i praksisorienteret innovations- og forskningsprojekter inden for IKT-udvikling. Her kan vi forestå at gennemføre udviklingsprojekter eller bidrage med at lave fundraisning for kunder.

Udvalg af kunder