Digital FM

Bedre overblik over opgaver og totaløkonomien

Bygningsdrift er med det digitale byggeri kommet på dagsorden, da der her er store gevinster at hente ved at se på, hvorledes området kan digitaliseres og optimeres. Det handler ikke kun om nye it-systemer. Det er ligeså meget om en bygnings totaløkonomi – lige fra design og drift til fremtidig renovering.

I K-Jacobsen arbejdet vi mere og mere med rådgivning om digitalisering af drift og vedligeholdelse af bygninger – det kalder vi digital FM.

I K-Jacobsen mener vi at ved at arbejde strategisk med drift og vedligeholdelse – og dermed bringe området op på ledelsesniveau – kan man virkelig effektivisere og skabe sammenhæng mellem sine forretningsmål og området.

Vores rådgivning

Vi rådgiver om, hvorledes man kan digitalisere drift og vedligehold af sine bygninger og dermed opnå effektivitet. Ligeledes rådgiver vi om, hvordan man indarbejde planer og totaløkonomi for driften af et nybyggeri allerede i de indledende design- og opførelsesfaser – fx ved brug af BIM og digital aflevering.

Det handler om:

  • Anvendelse af BIM (til fx arealforvaltning, driftsoptimering, energiforbrug mm.).
  • Udvikling af FM-strategi – opsætte mål og visioner samt klarlægge værdien af digitalisering i forhold til bygningsdrift og brug.
  • Indkøb af it-systemer til FM.
  • Commissioning – ved at bruge denne metode i ens byggeprojekt, vil fejl og koalitioner i installationer blive opdaget tidligt i byggeprocessen, hvilket er betydeligt billigere end når bygningen er i drift.
  • Procesledelse og implementering af FM-digitaliseringen.
  • Udbud – vi hjælper offentlige og private bygningsejere og driftsherrer med at udarbejde kravspecifikationer, udvælgelse og implementering af it-værktøjer til FM.

Hvilke fordele digitaliseringen af FM giver

Erfaringerne viser, at der er stor gevinst ved at bruge Facilities Management aktivt. Det synliggør styrker og svagheder i det udførte arbejde, og ofte kan kvaliteten i arbejdet forbedres. Der er altså merværdi at hente for virksomheden, når Facilities Management anvendes målrettet i den daglige ledelse.

Alt andet lige giver højere kvalitet i en bygnings udformning, funktionalitet, materialevalg, miljø og driftsvenlighed også en større oplevelse af bygningens værdi. I driftsfasen vil der være besparelser at hente på f.eks. et lavt energiforbrug og vedligeholds- og renholdsvenlige materialer, og der vil være et velfungerende indeklima og bedre rumlige oplevelser.