IKT-aftaler

Opnå værdi med dine IKT-aftaler

For at få udbytte af en IKT-aftale, er det godt at vide, hvad der er af konsekvenser og fordele i de krav, som IKT-bekendtgørelserne stiller. Det er, hvad enten du er en offentlig bygherre eller en af partnerne i et byggeri eller renoveringsprojekt.

Således er en af fordelene med IKT er, at man kan reducere fejl og mangler i væsentlig grad i et byggeri, hvilket kommer alle partnere til gode. Som konsekvens kan en uklar IKT-aftale betyde, at der kan dykker merudgifter op undervejs. Derfor bør sikre sig en god og tydelig IKT-aftale, før man sætter en underskrift.

Vores ydelser indenfor IKT-aftaler

For bygherrer tilbyder vi at udføre grundlaget for en IKT-aftale med dine partnere. Det vil sige:

Udarbejdelse af IKT-aftalens ydelsesbeskrivelser og tekniske formater samt bilagsindhold med henvisninger til fx jeres standarder for dokumentfiler, mappestruktur, aflevering af data til den efterfølgende drift og vedligehold.

  • Kvalitetssikring af, at IKT-aftalen overholder kravene i IKT-bekendtgørelserne.
  • Rådgivning om, hvordan I bedst organiserer jeres IKT-koordination og -opgaver.
  • Sikring af IKT-aftalen kommer med i rådgiveres og entreprenørers kontrakter, så alle ved, hvem der gør hvad osv.

 

For byggepartnere i et bygge- eller renoveringsprojekt tilbyder vi følgende ydelser:

  • Konsekvensvurdering af den IKT-aftale, som din bygherre stiller dig.
  • Rådgivning om, hvordan I kan facilitere og strukturere jeres arbejde i forhold til IKT-krav – det handler både om den interne organisering (arbejdsprocesser) og it-systemer (tekniske løsninger).

IKT – mere forandringsledelse end teknik

IKT er ikke kun spørgsmål om teknik og it-software. Det drejer sig lige så meget om medarbejdere, daglige arbejdsgange og virksomhedskultur.

Derfor hjælper vi i K-Jacobsen også med at implementere IKT-aftaler i jeres virksomhed. Det kan fx være ved at holder workshop for faglige medarbejdere, key-note indlæg for ledelsen eller rådgivning om igangsættelse af forandringer som følge af IKT-kravene.