BIM

Kom godt i gang med BIM

Et område af det digitale byggeri er BIM – building information modelling – et område som udbreder sig mere og mere. Således er det i dag et krav på offentlige og almene byggerprojekter.

I K-Jacobsen rådgiver vi om, hvor man anvender BIM optimalt, hvorledes det skaber værdi i virksomhed, og hvad BIM giver af fordele. Det er hvad enten du er bygherre, rådgivere eller udførende.

BIM mere end digitale 3D-model

BIM er mere end 3D-modeller. Det handler også om arbejdsprocesser og flow, om brug objekt- og klassifikationsstandarder, udveksling af data, samarbejde på tværs af fag og firmaer mv.

Vi hjælper virksomheder med at skabe udbytte af BIM-værktøjerne ved at se på, hvor der kan hentes effektiviserings- og kvalitetsgevinster. Det kan være over for bygherrer i byggeprojekter eller for virksomheder i byggebranchen eller offentlige myndigheder, der bruger BIM i produktionen.

Fordele ved BIM

Værdiskabelse med BIM ligger inden for forskellige områder som:

  • Brug af objekt og klassifikationssystemer
  • BIM og digital samarbejde i projekteringen og udførelsen
  • BIM og IKT ved digitale aflevering
  • BIM- og IKT-data kan genanvendes til den efterfølgende drift og vedligehold.

 

Hvorfor bruge BIM

Inden for byggerier og bygningsdrift kan brugen af BIM bidrage til:

  • optimering af økonomi ved at bruge 4D- og 5D til analyse af tidsplaner og finansiering.
  • at sikre en ensartet dataudvekling mellem partnerne i et byggeri, så fejlinformation minimeres.
  • et bedre overblik over bygge- eller renoveringsprojektet med visuelle 3D-modeller.
  • intelligent kvalitetssikring af byggeplaner og modeller ved at lave såkaldte kollisions- og konsistenskontrol af fx installationer. Det er med til at forbedre bygbarheden for alle i et byggeprojekt.