IKT-bygherrerådgivning

Forside » Ydelser » Rådgivning » IKT-bygherrerådgivning

ikt_bygherre_consultancyIntelligent brug af IKT fra design til drift

K-Jacobsen har omfattende ekspertise inden for IKT-bygherrerådgivning – både for offentlige som private kunder.

Overordnet tilbyder vi at udarbejde en IKT-strategi og –organisation, som sker i samarbejde med bygherren. Vi sikrer, at IKT-bekendtgørelsernes krav er indarbejdet i udbudsmaterialet, og at rådgivere og entreprenører lever op til jeres digitale beslutninger og mål.

Sigtet med vores rådgivning

For os er sigtet at udnytte IKT-kravene, så de tilfører dig som bygherre værdi. Det kan være i form af økonomi – fx at drift og vedligehold tænkes ind fra starten af byggeprojektet. Det kan ved at sikre en stabil dataudveksling, som kan betyder færre fejl og mangler. Ellers at sikre, at det digitale samarbejde fungere optimalt gennem hele byggeprocessen.

Konkrete rådgivningsområder
Digitalt samarbejde og IKT-aftaler
  • IKT-aftalerne skal med ind i rådgivere og entreprenøres kontrakter, således alle ved hvem der skal gøre hvad osv.
  • IKT-aftaler er vigtige for at sikre at det digitale samarbejde gennem hele byggeprocessen fungere optimalt.
Digital aflevering på byggeprojekter
  • Mange bygherrer glemmer at specificere, hvad der skal afleveres digitalt på et byggeri – og ikke mindst i hvilke fileformater og datastrukturer.
  • Bygherren har jo interesse i at få dokumenteret 1) selve byggeprocessen, 2) selve byggeriet (as built), 3) og ikke mindst dokumentation til den fremtidige drift og vedligehold af byggeriet.
  • Vi hjælper bygherren og rådtiverne med at specificere hvilke data og dokumention bygherren skal anvende og vi hjælper med at få kravene til den digitale aflevering med ind i bygherrens kontrakter til rådgivere og leverandører.
Udbuds- og tilbudsgivning ved indkøb af IKT-systemer
  • Workshops og udarbejdelse behovs- og kravsspecifikationer til indkøb af it-systemer og it-ydelser.
IKT-bekendtgørelserne og Det Digitale Byggeri (DDB)
  • Rådgivning om, hvorledes IKT-bekendtgørelsernes krav omsættes, så de giver værdi.
Kommissioning og IKT
  • Komminisioning er kompleks. Derfor er IKT-strukturering af kommisioning-dokumentationen vigtig for at sikre, at bygherren får, hvad han har bedt om.