Deltagelse i nyt nordisk forskningsprojekt BISI

K-Jacobsen deltager i det nordiske forskningsprojekt BISI (”Building Information Standards for Innovation in Public Procurement of Building”) i perioden 2014-2016. Projektet har et samlet budget på 4,5 mio. dk. og støttes bl.a. af organisationen Nordic Innovation.

Det skal undersøge, hvilken indflydelse digitale standarder har på innovative processer ved design og udførelse af byggerier. Konkret sker undersøgelsen på hospitalsbyggerier i Danmark, Norge og Sverige.

Formål

Projektets formål er at analysere og beskrive klassifikationsstandarders indflydelse på de innovative processer, som gennemløber under design og opførelse af et byggeprojekt. Resultaterne fra de tre lande sammenholdes og analyseres til at påvises, hvilken indvirkning digitale standarder har på innovation.

Deltagere

I Danmark står K-Jacobsen for undersøgelsen, og det er på hospitalsbyggeri DNV-Gødstrup. I Norge er det NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) og Rambøll Norge, der skal stå for undersøgelse af et norsk hospital. I Sverige er det landstinget Bleking og Chalmers University, som er ansvarlig for undersøgelsen der.

Endelig deltager Betech Data fra Danmark med softwareløsning til klassifikation af BIM-data på de tre byggerier.

Kontakt os

Har du lyst til et uforpligtende møde med os, så ring eller mail til os.

Du har også mulighed for at udfylde vores kontaktformular med uddybbende spørgsmål,
eller informationer omkring et fremtidigt projekt.