Informationsstandarder reducerer omkostninger

Hug 20 % af omkostningerne for hospitalsbyggeri ved at anvende bygningsinformationsstandarder!. Det viser konklusionen af en nordisk undersøgelse.

Kim Jacobsen fra K-Jacobsen A/S har sammen med professor Christian Koch (Chalmers Universitetet, Sverige) og professor Geir Hansen (Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet – NTNU) gennemført en undersøgelse af nordiske hospitalsbyggerier. Den viser, at bygningsomkostninger kunne reduceres med 20 % ved at ved at implementere bygningsinformationsstandarder.

BISI-undersøgelse

Nordisk Innovation har finasierede projektet ”Building Information Standards and Innovation (BISI)”.

Projektformålet var at gennemføre en undersøgelse af brug af bygningsinformationsstandarder og dens indvirkning på innovation på 3 nordiske hospitalsbyggerier. Standarder forstås her som klassificering af information og regler for byggeprocesser. De tre hospitalsbyggerier var: Gødstrup Hospital i Danmark, Universitetshospital Nord i Norge og Karlskrona Sygehus i Sverige.

Værdipotentialer

Der er et stort potentiale for innovation og værdiskabelse ved brug af standarder i byggeprojekter. Kunder, der kræver brug af standarder i deres projekt, vil sandsynligvis høste de økonomiske fordele ved at implementere sådanne retningslinjer og regler i byggeprocessen. Dog kræver det ledelsesopmærksomhed og resurser for at det bliver en succesfuld implementering.

Læs undersøgelsens rapporter (er på engelsk)

Faktaboks
Nordisk Innovation er en organisation under Nordisk Ministerråd, som arbejder for at fremme handel og innovation på tværs af landegrænser. Nordisk Innovation støtter projekter, som undersøger eller udvikler innovation, der kan forbedre rammerne for den nordiske eksport og markedsudvikling.

Kontakt os

Har du lyst til et uforpligtende møde med os, så ring eller mail til os.

Du har også mulighed for at udfylde vores kontaktformular med uddybbende spørgsmål,
eller informationer omkring et fremtidigt projekt.