Digital FM-strategi til Rudersdals Kommune

K-Jacobsen skal udarbejde en digital FM-strategi i 2018 for Rudersdal Kommune under Teknik & Miljø-området. Det sker i samarbejde med områdets ledelse.

Kommunen ønsker en strategi for, hvorledes man får udviklet en fælles og central administration af areal- og ejendomsdata.

Endvidere hvorledes et centralt it-ejendomsdatasystem kan sikre ensartethed og konsistens i alle kommunes areal- og ejendomsdata, og samtidig sikre integration til andre it-systemer hos de forskellige områder i kommunen.

Rudersdal Kommune har i nogle år arbejde med at digitalisere drifts- og vedligeholdsinformationer på kommunens ejendomme. Her har kommunen kunne konstatere, at der ikke er en ensartet måde at administrerer, strukturer og anvender disse fælles ejendomsdata samt at der også anvendes forskellige it-systemer. Som følge skaber det usikkerhed om, hvilke ejendomsdata der er valide og inkonsistens i datagrundlaget.

Kort om Rudersdal Kommune

  • Rudersdal Kommune er en kommune i det nordlige Storkøbenhavn under Region Hovedstaden med ca. 60.000 indbyggere.
  • Rudersdal kommune råder over ca. 400.000 etage-m² fordelt på 200 ejendomme.

Kontakt os

Har du lyst til et uforpligtende møde med os, så ring eller mail til os.

Du har også mulighed for at udfylde vores kontaktformular med uddybbende spørgsmål,
eller informationer omkring et fremtidigt projekt.