Robotteknologi og FM – nyt forskningsprojekt

Hos K-Jacobsen er vi med ombord på et nyt forskningsprojekt, der skal udvikle robotløsninger til Facility Management.

Robothjælper til kantinerengøring

I første omgang skal projektet arbejde med at lave en mobil robotarm, der skal stå for rengøring af borde i kantiner. Undersøgelser viser, at gentagende arbejdsgange i rengøringsarbejdet giver ømme muskler i nakke og skuldre. For at aflaste kantinemedarbejdere vil man nu udvikle en robot baseret bl.a. på sensorteknologi og kunstig intelligens, der kan stå for denne type af rengøringsopgave.

De teknologiske mål

Målet for denne nye robot er, at den selv kortlægger indretningen i et rum og hvilke ting der står på borde. Det kræver fleksible fingergreb, som kan tage om forskellige typer objekter – fx kopper og flasker. Desuden skal robotten udstyres med kunstig intelligens og avanceret software. Endvidere forudsætter det sensorer i rummet til at skabe et overblik over brugsmønstre og informere om, hvor tingene står.

Projektet skal resultere i at få udviklet en robothjælper, som selv afdækker, hvad der befinder sig i et rum, hvordan bordene er placeret i forhold til hinanden, og hvad det er for nogle ting, der står på bordene.

K-Jacobsens bidrag

Vores bidrag er analyse af arbejdsgange og behov, som munder ud i designkrav til en sådan kantinerobot. Vi bidrager også udarbejdelser af business cases og produktudvikling af FM-robotter.

Kort om projektet:

  • Det er et treårige forskningsprojekt fra 2020 til 2023.
  • Projektet har et samlet budget på 17,6 millioner, herunder knap 12 millioner i støtte fra Innovationsfonden.
  • Partnerkredsen er SDU, ISS, Signal, UbiqiSense, Enabled Robotics og K-Jacobsen.

Kontakt os

Har du lyst til et uforpligtende møde med os, så ring eller mail til os.

Du har også mulighed for at udfylde vores kontaktformular med uddybbende spørgsmål,
eller informationer omkring et fremtidigt projekt.