Bygningsstyrelsen – ny IKT-bekendtgørelse

Udarbejdelse af ny IKT-bekendtgørelse og vejledning

Projektet

Siden 2007 har det været gældende, at offentlige bygherrer skal stille krav til rådgivere og andre byggepartnere om at bruge informations- og kommunikationsteknologier i bygge- og anlægsprojekter. Disse krav er opsat i en IKT-bekendtgørelse i ’Lov om offentlig byggevirksomhed’ med det formål at øge produktiviteten i den danske byggesektor. I 2010 ønskede Bygningsstyrelsen (hed på daværende tidspunkt Erhvervs- og Byggestyrelsen) at revidere og modernisere bekendtgørelsen samt at få den tilhørende vejledning bearbejdet og udvidet med en praktisk eksempelsamling samt udarbejdelse af en webside til publicering af vejledningsmaterialet.

Ydelse

Vi har rådgivet styrelsen om den digitale udvikling inden for byggeriet, og hvorledes bekendtgørelsen kunne moderniseres i henhold til denne. I denne proces er kravene fra offentlige bygherrer blevet reduceret til 5 klare kravområder og den tilhørende vejledning ligeså reduceret fra 600 sider til 100 sider inklusive praksiseksempler. Vi har stået for udarbejdelsen af en ny bekendtgørelsens krav og vejledning samt udformningen og implementeringen af websiden.

Kundeværdi

  • En gennemarbejdede bekendtgørelsen, hvilket betød en uproblematisk offentlig høring.
  • Moderniseringen af bekendtgørelsen og vejledningen, hvilket har betydet større klarhed og let forståeligt indhold for byggeriets parter.

Kontakt os

Har du lyst til et uforpligtende møde med os, så ring eller mail til os.

Du har også mulighed for at udfylde vores kontaktformular med uddybbende spørgsmål,
eller informationer omkring et fremtidigt projekt.