EU-udbud for Femern Bælt

Gennemførelse af udbud for it-system til dokumenthåndtering

Projektet

Selskabet bag Femern A/S har den udfordring at skulle håndtere og styre en stor mængde dokumenter i forbindelse med opførelsen af en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Derfor ønskede ledelsen at implementere et EDH-system (elektronisk dokumenthåndteringssystem), som skal understøtte en effektiv arbejdsgang med håndteringen af dokumenter – for interne medarbejdere såvel som eksterne samarbejdspartnere.

Ydelse

Vi har rådgivet Femern A/S om indførelse og implementering af et EDH-system. Gennem afholdte workshop med medarbejdere i Femern A/S har vi assisteret ledelsen med at identificere behov og krav til deres kommende EDH-system. Ved gennemførelsen af EU-udbuddet har vi udarbejdet kravspecifikation, kontraktgrundlag samt vurderingskriterier for indkomne tilbud. Endelige har vi bidraget med vurdering af de indkomne tilbud samt rådgivet i forbindelse med implementeringen af systemet.

Kundeværdi

  • Specificeret Femern A/S’ særlige behov og krav til håndtering af dokumenter.
  • Udarbejdelse af en kravspecifikation baseret internationale standarder.

Kontakt os

Har du lyst til et uforpligtende møde med os, så ring eller mail til os.

Du har også mulighed for at udfylde vores kontaktformular med uddybbende spørgsmål,
eller informationer omkring et fremtidigt projekt.