DNV-Gødstrup og digital FM

Projektet

Ledelsen af byggeprojektet DNV-Gødstrup – det nye supersygehus, der opføres lidt uden for Herning – ønskede klarhed over, hvorvidt Region Midtjyllands eksisterende it-system til bygningsdrift og vedligeholdelse var det rette for det nye hospital. Derfor havde ledelsen behov for en uvildig analyse af det eksisterende systems funktionalitet og fremtidige potentiale. Endvidere ønskede DNV-Gødstrups ledelse en strategi for drifts- og vedligeholdelsesområdet.

Ydelse

Vi har gennemført en analyse og risikovurdering af regionens eksisterende drifts- og vedligeholdelsessystem. Følgende forhold blev evaluerede: systemets it-arkitektur, it-platform, integration til andre interne databasesystemer, funktionalitet og brugervenlighed. Endvidere indgik de forretningsmæssige perspektiver også i analysen, og systemet blev vurderet op imod konkurrerende systemer. På baggrund af analyse og risikovurderingen blev der udarbejdet forslag til fremtidig strategi for området.

Kundeværdi

  • Givet klarhed over funktionalitet og fremtidigt potentiale i det eksisterende drifts- og vedligeholdelsessystem.
  • Strategi for området, som dannede grundlag for ledelsens beslutning om implementering af nyt drift- og vedligeholdelsessystem.

Kontakt os

Har du lyst til et uforpligtende møde med os, så ring eller mail til os.

Du har også mulighed for at udfylde vores kontaktformular med uddybbende spørgsmål,
eller informationer omkring et fremtidigt projekt.