EU-udbud for CAD/BIM-udvekslingsplatform for Femern A/S

Projektet

Femern A/S har den udfordring at skulle modtage og styre en utrolig stor mængde CAD- og BIM-filer i forbindelse med op-førelsen af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Derfor ønskede ledelsen at indkøbe en udvekslingsplatform til CAD/BIM-filer. Den skal understøtte en effektiv arbejdsgang og kvalitetssikring af den CAD/BIM-dokumentation, der udveksles de næste mange år mellem Femern og de konsortier, der skal opføre anlægget.

Ydelser

Vi har rådgivet Femern om, hvordan man indføre og implementere en udvekslingsplatform for CAD/BIM. I afholdte workshop med medarbejdere har vi assisteret ledelsen med at identificere behov og krav til udvekslingsplatformsplatformen. Til gennemførelsen af EU-udbuddet har vi udarbejdet kravspecifikation, kontrakt-grundlag samt vurderingskriterier for indkomne tilbud. Endelige har vi bidraget med vurdering af de indkomne tilbud samt rådgivet om implementeringen af systemet.

Kundeværdi

  • Femerns fik specificeret og klarlagt deres behov og krav til udveksling af CAD/BIM mellem Femern og deres leverandører.
  • Afklaring af udbudsstrategi og stram planlægning og gennemførelse af udbudsprocessen.
  • Sikring af en CAD/BIM udvekslingsplatform, der er værdiskabende for alle parter.

Kontakt os

Har du lyst til et uforpligtende møde med os, så ring eller mail til os.

Du har også mulighed for at udfylde vores kontaktformular med uddybbende spørgsmål,
eller informationer omkring et fremtidigt projekt.