Rådgivning og assistance med at overgå til digital FM FOR SDU

Projektet

I afdelingen for bygningsdrift & service på Syddansk Universitet (SDU) var et af virksomhedsmålene at digitalisere bygningsdriften inden udgangen af 2017.  Formålet er dels at optimere den daglige facility-service og de løbende drifts- og vedligeholdelsesopgaver – bl.a. for at få en mere effektiv areal- og lokaleudnyttelse, bedre planlægning af ind- som udvendige vedligeholdelsesopgaver og stram styring af energiforbrugene.

Dertil kom, at ledelsesønsket om at få valid datagrundlag til kunne levere veldokumenterede data og nøgletal til brug for den overordnede planlægning af bygningsdrift såvel som budgetlægning og benchmarking.

Ydelser

K-Jacobsen har leveret rådgivning om digital Facility Management strategi, it-systemer til drift og vedligehold og metoder til strukturering af data. Derudover bistod vi SDU med at udarbejder udbudsmaterialet og implementeringen af et nyt it-system baseret på den digitale FM-strategi, som vi udarbejdede sammen med kunden.

Kundeværdi

  • Udarbejdelse af vision og strategi for afdelingens
  • Metoder til udvikling af SLA’er (Service Level Agreement) og KPI’er (Key Performance Indicator)
  • Specialtilrettede dataspecifikationer til at strukturere, definere og klassificere bygningsdata.

Kontakt os

Har du lyst til et uforpligtende møde med os, så ring eller mail til os.

Du har også mulighed for at udfylde vores kontaktformular med uddybbende spørgsmål,
eller informationer omkring et fremtidigt projekt.