Rådgivning om fælles udvikling af digital Facility Management

Projektet

Bygningsdriften hos de 7 skoler står over for nogenlunde samme udfordringer. Krav om yderligere effektivisering og besparelser fra politisk side. Krav om modtagelse af digitale bygningsdata ved nybyggerier som følge af IKT-bekendtgørelsen. Ledelseskrav om øget digitalisering i styring og planlægning af daglige opgaver.

Derfor så bygningscheferne fordelene ved at gå sammen om at udvikle et fælles grundlag for digital Facility Management (FM) for at imødegå disse udfordringer, herunder indkøb af sammen it-system til FM.

Ydelser

K-Jacobsen har udarbejdet en overordnet strategi for udviklingsprocessen sammen med de 7 bygningschefer. Det indebærer bl.a. indkøb af fælles it-system til FM, udarbejdelse af fælles standarder for bygningsdata og udvikling af sammenlignelige nøgletal. Målet er at få en stabil og proaktiv bygningsdrift og –service.

Vi har også medvirket til implementering og undervisning af ledere og nøglemedarbejdere i digital FM.

Kundeværdi

  • Stabil og proaktiv bygningsdrift og service, da it-systemet leverer data til planlægning og styring.
  • Digitalt informationsgrundlag, som giver sporbarhed, historik og overblik over bygningers løbende forbrugs- og driftstilstand.
  • Ensartet datamateriale, så ledelsen får sammenlignelige nøgletal og mulighed for at lave benchmarking mellem de 7 skoler, der kan bruges til videndeling og driftoptimering.

Kontakt os

Har du lyst til et uforpligtende møde med os, så ring eller mail til os.

Du har også mulighed for at udfylde vores kontaktformular med uddybbende spørgsmål,
eller informationer omkring et fremtidigt projekt.