UCL og FM

Bygherrerådgivning om digital drift- og vedligeholdelse

Over for UCL har vi ydet  rådgivning om og bistand til at definere rammer og it-systemer for den fremtidige digitale drift og vedligeholdelse af UCL’s bygninger og lokationer.

Projektet

I forbindelse med etablering af et nyt campusområde i Odense ønsker UCL at få optimeret sin drift og vedligeholdelse af sin samlede bygningsmasse og lokationer via digital facility managemen for at:

  • fremme og understøtte en bæredygtigt forvaltning af bygninger.
  • kunne stille konsistente og valide digitale bygningsdata til rådighed for UCL’s øvrige administrations- og servicefunktioner for at sikre en effektiv anvendelse af fleksibel rumindretning og funktionstilpasset inventar.
  • Iværksætte en forandring fra drift og vedligehold til digital facility management.

Ydelse

K-Jacobsen A/S har for UCL udarbejdet en strategi til at implementere digital facility management (FM). Den indeholder rammerne for digital FM, herunder vision og mål. Ligeledes rummer den handlingsplaner for indkøb af nyt softwareprogram til drift og vedligeholdelse, systemopsætning og undervisning af medarbejdere i digital FM.

Kundeværdi

  • UCL har fået en ledelsesstrategisk tilgang til den fremtidige drift og vedligeholdelse af UCL’s bygningsmasse.
  • Med digital facility management vil drift og vedligeholdelsesområdet effektivt levere pålidelige informationer til understøttelse af budgetter og planlægning af UCL’s overordnede forretningsvirke.

Kontakt os

Har du lyst til et uforpligtende møde med os, så ring eller mail til os.

Du har også mulighed for at udfylde vores kontaktformular med uddybbende spørgsmål,
eller informationer omkring et fremtidigt projekt.