UCL og IKT-krav

Bygherrerådgivning om IKT-bekendtgørelsen og -aftaler

Projektet

Tilbage i 2008 blev det besluttet at samle UCL’s forskellige lokationer i Odense til et sted for at få et fælles, tværfagligt campusområde. Valget faldt på den gamle ingeniørhøjskole på Niels Bohrs Allé, som har et bruttoareal på ca. 31.000 m2. Projektet består af en renovering, om- og tilbygning af de nuværende bygninger.

UCL dækker alle mellemlange videregående uddannelser på Fyn som Trekantområdet og har lokationer i Svendborg, Odense, Jellinge og Vejle.

Ydelse

K-Jacobsen A/S har ydet faglig ekspertise om digitale branchestandarder, de nyeste digitale arbejdsmetoder for projektering og udførelse, samt rådgivning om strategier for det digitale byggeri og bygherrekravene i IKT-bekendtgørelsen i ’Lov om offentlig byggevirksomhed’. Vi har udarbejdet bygherrens IKT-krav i udbudsmaterialet til totalrådgivningen. Endeligt har vi udfærdiget IKT-aftale-specifikationer for projektet, der omfatter brugen af digitale bygningsmodeller, projektweb, digitalt udbud og digital aflevering samt totalrådgivernes ansvar for IKT-koordinering.

Kundeværdi

  • Sikring af alle krav i IKT-bekendtgørelsen overholdes.
  • Effektiv digital projektering og aflevering gennem hele byggeprocessen via de bygherrekrav, der er beskrevet i udbudsmaterialet.
  • Anvendelse af digitale standarder, medvirker til at højne kvaliteten i projekteringsmaterialet grundet krav i udbudsmaterialet.

Kontakt os

Har du lyst til et uforpligtende møde med os, så ring eller mail til os.

Du har også mulighed for at udfylde vores kontaktformular med uddybbende spørgsmål,
eller informationer omkring et fremtidigt projekt.