IKT-ledelse og digital strategi for Aarhus Kommune

Projektet Aarhus Kommune har igangsat en udvikling af kommunes IKT-kompetencer. Det er for at optimere og effektivisere digitaliseringen i kommunens byggesager såvel som kommunes ejendomsdrift og -vedligehold. Til dette udviklingsprojekt har Aarhus Kommune haft behov for løbende rådgivning om digitale strategier for IKT og indkøb af it-systemer. Ydelser K-Jacobsen A/S har udført følgende opgaver: Kundeværdi

Digital FM-strategi og it-udbud for Aarhus Kommune

Projektet Aarhus Kommune arbejder med at optimere digitaliseringen af ejendomsdriften og -vedligehold. Derfor havde kommunen behov for strategisk sparring og viden om digitale FM-systemer. Ydelser K-Jacobsen A/S har ydet rådgivning og bistand til: Kundeværdi

IKT-ledelse og udarbejdelse af IKT-aftalegrundlag for HOFOR

Projektet HOFOR har igangsat udskiftning af deres tre største vandværker til nye topmoderne anlæg. Det er for at give blødere vand og sikre en bedre vandforsyning til Hovedstadsområdet. Til disse projekter har HOFOR haft behov for bygherrerådgivning om IKT-ledelse og udarbejdelse af et nyt grundlag for IKT-aftaler til byggearbejdet. I dag findes der ikke standardiseret […]

Rådgivning og assistance med at overgå til digital FM FOR SDU

Projektet I afdelingen for bygningsdrift & service på Syddansk Universitet (SDU) var et af virksomhedsmålene at digitalisere bygningsdriften inden udgangen af 2017.  Formålet er dels at optimere den daglige facility-service og de løbende drifts- og vedligeholdelsesopgaver – bl.a. for at få en mere effektiv areal- og lokaleudnyttelse, bedre planlægning af ind- som udvendige vedligeholdelsesopgaver og […]

Rådgivning om fælles udvikling af digital Facility Management

Projektet Bygningsdriften hos de 7 skoler står over for nogenlunde samme udfordringer. Krav om yderligere effektivisering og besparelser fra politisk side. Krav om modtagelse af digitale bygningsdata ved nybyggerier som følge af IKT-bekendtgørelsen. Ledelseskrav om øget digitalisering i styring og planlægning af daglige opgaver. Derfor så bygningscheferne fordelene ved at gå sammen om at udvikle […]

Udarbejdelse af samlet IKT-strategi for Orbicon

Projektet For at komme på forkant med digitaliseringen ønskede Orbicon at få udarbejdet en forretningsorienteret IKT-strategi. Strategien skal udrulles i byggeridivisionen og derefter i hele Orbicon forretningen. Formålet med IKT-strategien er at angive fælles rammer og retningslinjer for sammenhængende arbejdsmetoder, som Orbicons ledelse, medarbejdere og partnere skal arbejde efter. Ydelser K-Jacobsen udarbejdede en IKT-strategi for […]

EU-udbud for CAD/BIM-udvekslingsplatform for Femern A/S

Projektet Femern A/S har den udfordring at skulle modtage og styre en utrolig stor mængde CAD- og BIM-filer i forbindelse med op-førelsen af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Derfor ønskede ledelsen at indkøbe en udvekslingsplatform til CAD/BIM-filer. Den skal understøtte en effektiv arbejdsgang og kvalitetssikring af den CAD/BIM-dokumentation, der udveksles de næste mange […]

UCSyd og bygherrerådgivning om FM

Projektet UC Syddanmark skal udvide campusserne i Kolding og Aabenraa med nybyggerier på i alt 30.000 m2. I den forbindelse ønskede UC Syddanmark at påbegynde at anvende et digitalt FM-system, da der efter IKT-bekendtgørelsen skal foretages digital aflevering af bygningsdata i relation til byggerierne. UC Syddanmark er én af 8 professionshøjskoler i Danmark og dækker […]

Hvidovre Kommune og IKT-aftale

Rådgivning om udarbejdelse af en standard IKT-aftale Projektet Hvidovre Kommune bad K-Jacobsen om at kvalitetssikre deres nye IKT-aftale – at den overholder alle kravene i IKT-bekendtgørelserne. IKT-aftalegrundlaget skal indgå i kommunens standardkontrakter til rådgivere og entreprenører i alle kommunens fremtidige bygge- og renoveringsprojekter. Ydelse Vi har rådgivet Hvidovre Kommune om, hvorledes en IKT-aftale bør udarbejdes […]

Udvikling af ny uddannelse til IKT-ledere

Udarbejdelse af et 3-dages kursus i IKT målrettet ledere Projektet Med IKT-bekendtgørelserne §118 & 119 fra 2013 introduceredes der en ny rolle i dansk byggeri: IKT-lederen. Denne rolle vil direkte påvirke byggeriets bundlinje, hvorfor der stilles store krav til de kompetencer, der skal bestrides, hvad end rollen er placeret hos bygherre, rådgiver eller andre. Således […]