UCL og IKT-krav

Bygherrerådgivning om IKT-bekendtgørelsen og -aftaler Projektet Tilbage i 2008 blev det besluttet at samle UCL’s forskellige lokationer i Odense til et sted for at få et fælles, tværfagligt campusområde. Valget faldt på den gamle ingeniørhøjskole på Niels Bohrs Allé, som har et bruttoareal på ca. 31.000 m2. Projektet består af en renovering, om- og tilbygning […]

Kvalitetssikring af kravspecifikation for Københavns Lufthavne

Projektet Københavns Lufthavne A/S ønskede at udbyde en opgave med at få udarbejdet digitale 3D-bygningsmodeller (BIM) af deres godt 280.000 m2 eksisterende bygninger, herunder terminaler, kontorbygninger, lager osv. 3D-bygningsmodellerne skal bruges som grundlag og dokumentation for fremtidige om- og tilbygninger i lufthavnen. 3D-bygnings-modellerne skal have en sådan kvalitet, at de kan anvendes til at modellere […]

UCL og FM

Bygherrerådgivning om digital drift- og vedligeholdelse Over for UCL har vi ydet  rådgivning om og bistand til at definere rammer og it-systemer for den fremtidige digitale drift og vedligeholdelse af UCL’s bygninger og lokationer. Projektet I forbindelse med etablering af et nyt campusområde i Odense ønsker UCL at få optimeret sin drift og vedligeholdelse af […]

DNV-Gødstrup og DDB

Bygherrerådgivning om det digitale byggeri Projektet Region Midtjylland står for byggeriet af DNV Gødstrup – det kommende ’supersygehus’ uden for Herning. Det opføres mellem 2012-2020 med et samlet budget på 3,4 mia. kr. I dette projekt vil Region Midtjylland fremme produktivitet og effektivitet i byggeriet gennem krav om øget digitalisering i design- og projekteringsfaserne, selve […]

Region Midtjylland og DDB

Gennemførelse af udbud for it-systemer til digitalt byggeri Projektet Region Midtjylland ønskede rådgivning om udbud til it-systemer, der understøtter det digitale byggeri og herunder en plan for en rammeaftale for hele Region Midtjylland.På den baggrund gennemførte Region Midtjylland i 2011 et begrænset EU-udbud om en rammeaftale for it-systemer til projektweb, digitalt udbud og digital aflevering. […]

DNV-Gødstrup og digital FM

Projektet Ledelsen af byggeprojektet DNV-Gødstrup – det nye supersygehus, der opføres lidt uden for Herning – ønskede klarhed over, hvorvidt Region Midtjyllands eksisterende it-system til bygningsdrift og vedligeholdelse var det rette for det nye hospital. Derfor havde ledelsen behov for en uvildig analyse af det eksisterende systems funktionalitet og fremtidige potentiale. Endvidere ønskede DNV-Gødstrups ledelse […]

Projektledelse af tilbud på cuneco-centret

Styring af tilbudsgivning på et videncenter for digitalt byggeri Projektet I 2010 blev der politisk besluttet at etablere et videncenter, der skal styrke digitalisering i byggeriet og skaber øget produktivitet gennem udvikling af fælles it-standarder og digitale infrastrukturer. Projektet blev sendt i EU-udbud, hvor foreningen bips med samarbejdspartnere vandt projektet. Centret skal fungere fra 2011 […]

EU-udbud for Femern Bælt

Gennemførelse af udbud for it-system til dokumenthåndtering Projektet Selskabet bag Femern A/S har den udfordring at skulle håndtere og styre en stor mængde dokumenter i forbindelse med opførelsen af en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Derfor ønskede ledelsen at implementere et EDH-system (elektronisk dokumenthåndteringssystem), som skal understøtte en effektiv arbejdsgang med håndteringen af dokumenter […]

Bygningsstyrelsen – ny IKT-bekendtgørelse

Udarbejdelse af ny IKT-bekendtgørelse og vejledning Projektet Siden 2007 har det været gældende, at offentlige bygherrer skal stille krav til rådgivere og andre byggepartnere om at bruge informations- og kommunikationsteknologier i bygge- og anlægsprojekter. Disse krav er opsat i en IKT-bekendtgørelse i ’Lov om offentlig byggevirksomhed’ med det formål at øge produktiviteten i den danske […]

Assisterende projektledelse på Banedanmark-projekt

Projektet Banedanmark udbygger strækningen København – Ringsted – Holeby til 2 spor. En opgave i dette projekt er udarbejdelsen af 150 digitale visualiseringer af baneudvidelsen på baggrund af andre projekters projekteringsmateriale. Visualiseringerne skal anvendes af Banedanmark til diverse informationsmateriale til borgermøder, forhandlinger med kommuner, ekspropriationer osv. Ydelser K-Jacobsen har varetaget opgaven med projektledelse, som underrådgiver […]